Le Trochiscanthe nodiflore [TN]

n°492 (2015-43)

mardi 3 novembre 2015

"Lettre hebdomadaire" du site "Rencontres Sauvages"
explications sur le nom de cette lettre : [ici] ou [ici]
Si cette page ne s'affiche pas correctement, cliquez [ici]


 
JS Bach - Cantate BWV 1
"Wie schön leuchtet der Morgenstern"

Pour regarder et écouter,
cliquez sur la flèche au bas de l'image...ou cliquez [ici]

J'avais déjà mis une autre version de cette cantate,

que vous pouvez écouter en

cliquant [ici] 
La "flambée des couleurs" I
Haut-Doubs
octobre 2015Entonnoir
Bouverans (Haut-Doubs)
dimanche 4 octobre 2015
Bouverans (Haut-Doubs)

dimanche 4 octobre 2015

Bouverans (Haut-Doubs)
dimanche 4 octobre 2015

Mont d'Or (Haut-Doubs)
dimanche 4 octobre 2015


Falaise
Mont d'Or (Haut-Doubs)

dimanche 4 octobre 2015

Forêt
Mont d'Or (Haut-Doubs)

dimanche 4 octobre 2015

Cad Goddeu
(les arbres qui marchent...dans la brume !)
Mont d'Or (Haut-Doubs)

samedi 10 octobre 2015

Courvières (Haut-Doubs)
samedi 10 octobre 2015

Courvières (Haut-Doubs)
samedi 10 octobre 2015

Lac de Saint-Point (Haut-Doubs)
dimanche 11 octobre 2015

Lac de Saint-Point (Haut-Doubs)
dimanche 11 octobre 2015

Lac de Saint-Point (Haut-Doubs)
dimanche 11 octobre 2015
Lac de Saint-Point (Haut-Doubs)
dimanche 11 octobre 2015

Lac de Saint-Point (Haut-Doubs)
dimanche 11 octobre 2015

Lac de Saint-Point (Haut-Doubs)
dimanche 11 octobre 2015Suggestion de lecture
(
texte en Gallois, chanté par le Barde Taliesin) :

Cad Goddeu

"Bum yn lliaws rith
Kyn bum kisgyfrith.
Bum cledyf culurith.
Credaf pan writh.
Bum deigyr yn awyr.
Bum serwaw syr.
Bum geir yn llythyr.
Bum llyfyr ym prifder.
Bum llugyrn lleufer
Blwydyn a hanher.
Bum pont ar triger.
Ar trugein aber.
Bum hynt bym eryr.
Bum corwc ymyr.
Bum darwed yn llat.
Bum das ygkawat.
Bum cledyf yn aghat.
Bum yscwyt ygkat.
Bum tant yn telyn
Lletrithawdc naw blwydyn.
Yn dwfyr yn ewyn.
Bum yspwg yn tan.
Bum gwyd yngwarthan.
Nyt mi wyf ny gan
Keint yr yn bychan.
Keint ygkat godeu bric.
Rac prydein wledic.
Gweint veirch canholic.
Llyghessoed meuedic.
Gweint mil mawrein.
Arnaw yd oed canpen.
A chat er dygnawt.
Dan von y tauawt.
A chat arall yssyd
Yn y wegilyd.
Llyffan du gaflaw.
Cant ewin arnaw.
Neidyr vreith gribawc.
Cant eneit trwy bechawt
Aboenir yny chnawt.
Bum ygkaer uefenhit.
Yt gryssynt wellt gawyd.
Kenynt gerdoryon
Kryssynt katuaon.
Datwyrein y vrythron
A oreu gwytyion.
Gwelwyssit ar neifon.
Ar grist o achwysson.
Hyt pan y gwarettei
Y ren rwy digonsei.
As attebwys dofyd
Trwy ieith ac eluwyd.
Rithwch riedawc wyd.
Gantaw yn lluyd.
A rwystraw peblic.
Kat arllaw annefic.
Pan swynhwyt godeu.
Y gobeith an godeu.
Dygottorynt godeu
O pedrydant tanheu.
Kwydynt am aereu.
Trychwn trymdieu.
Dyar gardei bun.
Tardei am atgun.
Blaen llin blaen bun.
Budyant buch anhun
Nyn gwnei emellun.
Gwaet gwyr hyt an clun.
Mwyhaf teir aryfgryt.
A chweris ymbyt.
Ac vn a deryw
O ystyr dilyw.
A christ y croccaw
A dyd brawt rac llaw.
Gwern blaen llin
A want gysseuin.
Helyc a cherdin.
Buant hwyr yr vydin.
Eirinwyd yspin.
Anwhant o dynin.
Keri kywrenhin.
Gwrthrychyat gwrthrin.
fuonwyd eithyt.
Erbyn llu o gewryt.
Auanwyd gwneithyt.
Ny goreu emwyt.
Yr amgelwch bywyt.
Ryswyd a gwyduwyt.
Ac eido yr y bryt.
Mor eithin yr gryt.
Siryan seuyssit
Bedw yr y vawr vryt.
Bu hwyr gwiscysseit.
Nyt yr y lyfyrder.
Namyn yr y vawred.
Auron delis bryt.
Allmyr uch allfryt.
Ffenitwyd ygkynted.
Kadeir gygwrysed.
Omi goreu ardyrched
Rac bron teyrned.
Llwyf yr y varanhed.
Nyt oscoes troetued.
Ef laddei a pherued
Ac eithaf a diwed.
Collwyd bernyssit
Eiryf dy aryfgryt.
Gwyros gwyn y vyt.
Tarw trinteryn byt.
Morawc a moryt.
Ffawyd ffynyessit.
Kelyn glessyssit.
Bu ef y gwrhyt.
Yspydat amnat.
Heint ech y aghat.
Gwiwyd gorthorat.
Gorthoryssit ygat.
Redyn anreithat.
Banadyl rac bragat
Yn rychua briwat.
Eithin ny bu vat.
Yr hynny gwerinat.
Gruc budyd amnat.
Dy werin swynat.
Hyd gwyr erlynyat.
Derw buanawr.
Racdaw crynei nef allawr.
Glelyn glew drussiawr
Y enw ym peullawr.
Clafuswyd kygres.
Kymraw arodes.
Gwrthodi gwrthodes
Ereill o tylles.
Per goreu gormes
Ym plymlwyt maes.
Goruthaw kywyd
Aches veilon. wyd.
Kastan kewilyd.
Gwrthryat fenwyd.
Handit du muchyd.
Handit crwm mynyd.
Handit kyl coetdyd.
Handit kyn myr mawr.
Er pan gigleu yr awr.
An deilas blaen bedw.
An dathrith datedw.
An maglas blaen derw.
O warchan maelderw.
Wherthinawc tu creic.
Ner nyt ystereic.
Nyt o vam athat.
Pan ym digonat.
Am creu am creat.
O nawrith llafant.
O ffwyth o frwytheu.
O ffwyth duw dechreu.
O vriallu a blodeu bre.
O vlawt gwyd a godeu
O prid o pridret.
Pan ym digonet
O vlawt danat
O dwfyr ton nawvet.
Am swynwys i vath.
Kyn bum diaeret.
Am swynwys i wytyon
Mawnut o brython.
O eurwys o ewron
O euron o vodron
O pymp pumhwnt keluydon.
Arthawon eil math
Pan ymdygyaed.
Amswynwys i wledic.
Pan vei let loscedic.
am swynwys sywydon
Sywyt kyn byt.
Pan vei genhyf y vot
Pan vei veint byt.
Hard bard bud an gnawt
Ar wawt y tuedaf a traetho tauawt.
Gwaryeis yn llychwr
Kysceis ym porffor.
Neu bum yn yscor
Gan dylan eil mor.
Ygkylchet ymperued
Rwg deulin teyrned.
Yn deu wayw anchwant
O nef pan doethant.
Yn annwfyn llifereint
Wrth urwydrin dybydant
Petwar vgeint cant.
A gweint yr eu whant.
Nyt ynt hyn nyt ynt ieu
No mi yn eu bareu.
Aryal canhwr a geni pawb o naw cant
Oed genhyf inheu.
Ygcledyf brith gwaet
Bri am darwed
O douyd o golo lle yd oed.
O dof yt las baed.
Ef gwrith ef datwrith.
Ef gwrith ieithoed.
llachar y enw llawfer.
Lluch llywei nifer.
Ys ceinynt yn ufel.
O dof yn uchel.
Bum neidyr vreith y mryn.
Bum gwiber yn llyn.
Bum ser gan gynbyn.
Bum bwystuer hyn.
Vyg. cassul am kawc.
Armaff nyt yn drwc.
Petwar vgeint mwc
Ar pawb a dydwc
Pymp pemhwnt aghell
A ymtal am kyllel.
wech march melynell.
Canweith yssyd well.
Vy march melyngan
Kyfret a gwylan.
Mihun nyt eban.
Kyfrwg mor a glan.
Neu gorwyf gwaetlan.
Arnaw cant kynran.
Rud em vyg kychwy.
eur vy yscwytrwy.
Ny ganet yn adwy.
A uu ym gowy
Namyn goronwy
O doleu edrywy.
Hir wynn vy myssawr.
Pell na bum heussawr.
Treigleis y mywn lawr
Kyn bum lleenawr.
Treigleis kylchyneis
Kysceis cant ynys.
Cant caer a thrugys.
Derwydon doethur.
Darogenwch y arthur.
Yssit yssyd gynt.
Neur mi ergenhynt.
Ac vn aderyw
O ystyr dilyw.
A crhist y croccaw.
A dyd brawt rachllaw.
Eurein yn euryll.
Mi hudwyf berthyll
Ac vydyf drythyll
O erymes fferyll."

et sa traduction : le Combat des arbrisseaux

"J'ai été sous de nombreuses formes
avant que je ne sois libre.
J'ai été une épée étroite et bariolée.

Je crois à ce qui est apparent.
J'ai été larme dans l'air.
J'ai été la plus brillante des étoiles.
J'ai été mot parmi les lettres.
J'ai été livre à l'origine.
J'ai été une langue brillante
pendant un an et demi.
J'ai été un pont jeté
sur soixante estuaires.
J'ai été route, j'ai été aigle
j'ai été coracle sur la mer.
J'ai été l'effervescence de la bière.
J'ai été goutte dans l'averse,
j'ai été épée dans la main.
J'ai été bouclier au combat.
J'ai été corde de la harpe
d'enchantements, neuf années.
Dans l'eau j'ai été l'écume,
j'ai été éponge dans le feu.
J'ai été bois dans le buisson.
Ce n'est pas moi qui ne chante pas.
J'ai chanté, bien que je sois petit,
j'ai chanté le combat des buissons de branches
devant le chef de Bretagne.
Des chevaux ordinaires y pénétrèrent,
des flots de richesse.
Il passa un monstre à larges gueules.
Il avait cent têtes
et une bataille fut livrée
sous la base de sa langue.
Il y a une autre bataille
sur sa nuque.
Un crapaud noir fourchu,
armé de cent griffes ;
le serpent tacheté à crête :
cent âmes par son péché
seront punies dans sa chair.
J'ai été à Nevenydd :
l'herbe et les arbres se hâtaient,
des ménestrels chantaient,
des guerriers attaquaient ;
une résurrection des Bretons
fut opérée par Gwydyon.
On en appela aux saints,
au Christ et à ses pouvoirs
pour défendre les princes,
jusqu'à ce qu'il les délivrât
le Roi qui les a créés.
Le Seigneur répondit par le langage et l'art :
prenez la forme des principaux arbres
avec lui dans vos armées,
tout en repoussant le peuple
inhabile au combat à la main.
Quand les arbres eurent été enchantés
dans leur oeuvre de destruction
les combats furent interrompus
par l'harmonie des harpes.
Elle pleuraient les combats.
Tranchons les jours tristes.
Une femme fit diminuer le bruit.
Elle s'avance sur le champ de bataille,
tête de sa lignée et chef de l'armée.
Les dépouilles des vaches d'Annwn
nous seront d'un grand profit
dans le sang des hommes jusqu'à nos genoux.
La plus grande des trois réflexions
qui eurent lieu dans le monde,
quelqu'un l'a terminée
en réfléchissant au déluge,
au Christ crucifié
et au jour du jugement tout proche.
Les aulnes en tête de ligne
étaient les premiers.
Les saules et les sorbiers
vinrent tard à l'armée.
Les groseilliers pleins d'épines
- désirable massacre -
et les néfliers vigoureux
vaincront toute opposition.
Les rosiers marchèrent
contre une armée de géants ;
on fit des framboisiers
la meilleure nourriture
pour soutenir la vie.
Le troène et le chèvrefeuille
enlacés avec le lierre.
Les peupliers tremblent beaucoup ;
les cerisiers sont hardis.
Le bouleau, malgré sa grande ambition,
fut équipé tardivement ;
ce n'est pas à cause de sa lâcheté
mais seulement à cause de sa grandeur.
Le cytise a l'esprit occupé
par les étrangers plus que par la bravoure.
L'if est devant,
c'est le siège du combat.
Le frêne fut très honoré
devant le pouvoir royal.
L'ormeau, en dépit de son grand nombre,
ne s'éloigna pas d'un pied.
Il tomba au centre,
aux extrémités et à la fin.
Le coudrier fut estimé
par son nombre dans le combat.
Le troène a eu un sort heureux,
c'est le taureau du combat, le seigneur du monde.
Près du rivage de la mer
le hêtre fut prospère.
Le houx fut teint en vert.
Il fut le héros.
L'aubépine se garde de tout côté.
Son poison fait mal à la main.
La vigne, qui couvrait tout,
fut coupée dans le combat.
Les fougères furent ravagées.
Le genêt, à l'avant-garde,
fut coupé dans le fossé.
L'ajonc ne fut pas meilleur
bien qu'il fût multitude.
La bruyère victorieuse se défendit.
Ton peuple fut enchanté
tout au long des hommes qui suivaient.
Le chêne est rapide :
devant lui tremblent le ciel et la terre.
C'est un vaillant portier devant l'ennemi.
Son nom est un soutien.
La campanule s'unit
et fut cause de consternation.
En repoussant ils furent repoussés ;
d'autres furent transpercés.
Le poirier est le meilleur assaillant
dans le combat de plaine.
Il a envahi la première forêt,
le passage des grands arbres.
Les marronniers, honteux,
s'opposent à l'if.
Le jais est devenu noir ;
la montagne est devenue rabougrie ;
la forêt est devenue pointe ;
ils le sont devenus avant les grandes mers,
depuis que cela a été entendu.
Le bouleau nous a couverts de feuilles :
il nous désenchante et nous change.
Le sommet du chêne nous a ensorcelés
par l'incantation de Maelderw
riant le long du rocher.
Le Seigneur n'est pas d'une nature ardente :
ce n'est ni de mère ni de père
que j'ai été créé.
Mon créateur m'a créé
de neuf éléments,
du fruit des fruits,
du fruit du Dieu du commencement,
des primevères et des fleurs de la colline,
de la fleur des arbrisseaux,
de l'argile de la terre,
Quand j'ai été créé
de la fleur des orties,
de l'eau de la neuvième vague,
j'ai été enchanté par Math
avant d'être invulnérable.
J'ai été enchanté par Gwydyon,
le purificateur des Bretons,
d'Eurwys, d'Euron,
d'Euron, de Modron,
de cinq fois cinq rangées d'artisans habiles,
des maîtres, enfants de Math ;
quand le mouvement s'est produit
Gwledic m'a enchanté,
lorsqu'il a été un peu brûlé.
J'ai été enchanté par le sage
des sages, avant que le monde n'existât ;
lorsque j'étais dans l'existence,
lorsque j'étais une petite chose.
Aimable barde, nous sommes habitués à la richesse :
j'ai un chant de louange que ma langue récitera.
J'ai joué dans le crépuscule.
J'ai dormi dans la pourpre.
J'ai été dans la forteresse
avec Dylan, fils de la mer,
au bord et au centre,
entre des genoux de prince.
J'ai été deux lances sans désir
quand elles tombaient du ciel :
elles brilleront dans l'abîme.
Elles seront au combat.
Quatre-vingts centaines
feront selon leur envie.
Elles ne sont ni plus vieilles ni plus jeunes
que moi dans leurs divisions.
Miracle : cent hommes sont nés chacun de neuf cents hommes.
J'avais alors
sur mon épée une tache de sang.
J'eus la considération
du Seigneur et sa considération partout où il était.
Si je viens là où le sanglier a été tué,
il fera, il défera,
il formera des langues,
celui au nom brillant, à la lame forte.
D'un éclair il conduit ses nombres :
ils se répandront dans l'éther
si je viens sur le sommet.
J'ai été serpent tacheté sur la colline,
j'ai été vipère dans le lac,
j'ai été l'esclave de Kynbyn,
j'ai été pâtre aussi.
Ma chasuble et mon calice,
je le déclare, ne sont pas mensonge.
Quatre-vingts fumées
sur tous ceux qui apporteront
cinq fois cinq distances de ... ? ...
Seront pris par mon couteau
six chevaux de couleur jaune.
Cent fois meilleur est
mon cheval Melyngan,
aussi rapide que la mouette.
Moi-même je ne passerai pas
entre la mer et le rivage.
Mais je conquiers le champ de bataille
sur neuf cents guerriers.
Mon diadème est de pierres rouges,
d'or est la bordure de mon bouclier.
Ils ne sont pas nés dans la brèche,
ceux qui sont venus me visiter,
excepté Goronwy,
des prairies d'Edrywy.
Longs et blancs sont mes doigts.
Il y a longtemps que j'ai été pâtre.
J'ai traversé la terre
avant d'être lettré.
... ? ...
J'ai dormi dans cent îles,
j'ai habité dans cent villes.
Sages druides,
prophétisez à Arthur.
Voici ce qui est le plus ancien
dans ce qu'ils chantent.
Et quelqu'un est arrivé,
considérant le déluge
et le Christ crucifié,
et le jugement tout proche.
la pierre d'or dans un bijou d'or,

puisse sa beauté m'enchanter.
Je serai dans la joie
hors de l'oppression de ceux qui travaillent le métal."

Taliesin - Cad GoddeuVoir la liste des anciens numéros du"Trochiscanthe nodiflore" (les archives) : cliquez [ici]

Site internet : Rencontres sauvages

Me contacter : pascal@pascal-marguet.com

Calendrier 2015 : Pour le télécharger directement au format pdf (1400 ko), cliquez [ici]

 

Pour vous désinscrire, vous pouvez m'envoyer un e-mail (en répondant à ce message) avec pour objet "désinscription",

ou en cliquant

[ici]

Rejoignez-moi sur "FaceBook" en cliquant sur le lien suivant :

[http://www.facebook.com/marguet.pascal]